Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2013

treasurePL
17:02
7636 dccf
Reposted byberrydragon berrydragon
treasurePL
17:01
7596 516a

December 26 2013

treasurePL
21:40
W łóżku jest tak bezpiecznie...
— ...a lodówka tak daleko...
Reposted byovenortheatreofdreamnosceteipsumcudownezyciezodynniwietriste
treasurePL
19:19
Czasami myślę, że pozostanie w łóżku i  umieranie jest jedynym rozsądnym wyjściem.
— schowana przed światem
Reposted byawakenczekamnaciebiepikkumyywariactwoadelajdadangelniewychamowaneepiehuswarmupnadzieniekiksstrangemeso-soniskowofullmoonletmegopareidolieSapereAudeNameless657strangeme

December 25 2013

treasurePL
11:18
Dyplomata to osoba, która potrafi odmówić Babci dokładki :)
— Kto to jest dyplomata II?
Reposted bydevilio devilio
treasurePL
11:14
Statystycznie pies i jego pan mają średnio po trzy nogi.
treasurePL
11:06
1115 edad 500
Reposted byMoalala Moalala
treasurePL
11:03
0995 5958
Reposted bygroompycatSzczurekkanadyjskazimapolskijazzdivijstrblinflamedkittiesmamatrescigarrillosbaevenpodkreslajmnielieawake
treasurePL
11:03
0991 192f 500
treasurePL
11:01
0954 e382

December 21 2013

treasurePL
11:51
6705 6fa4 500

December 20 2013

treasurePL
15:45
9064 2310 500
Reposted bypurplecornflowers purplecornflowers

December 16 2013

treasurePL
19:23
4403 c6cb
Reposted bynatyalka natyalka
treasurePL
17:46
9933 1b4b 500
treasurePL
17:46
9911 fb5a 500
treasurePL
17:45
9898 4636 500
Reposted bymadeliinneextraordinary-93never-say-neverpchamtensyfona-77followyourdream

December 13 2013

treasurePL
15:57
0884 a441 500
treasurePL
15:53
0825 076a 500
treasurePL
15:51
0758 d644 500
Reposted byjobdziathor7ochybotliwymebel
treasurePL
13:17
5138 3fe2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl